KRS 2007 Péče o zeleň, rizikové kácení | Skviřín 26, 348 02, Bor | IČO 761 79 826 | DIČ CZ770 70 32 443

Prosinec 2008 – Vandr v Českém lese.

Český Les – masív nevelkých nadmořských výšek, ale obrovský svou divočinou, stále ještě neobjevenou turisty, to je to naše horstvo. Sem nejčastěji směřují naše výpravy. Pohnuté dějiny Českého lesa, zejména ty nedávné, kdy právě tím naším Českým Lesem vedla železná opona, dělají tuto krajinu zajímavou nejen pro milovníky nedotčené přírody, ale i objevitele dychtících po objevech zapomenutého světa vysídlených a zaniklých příhraničních obcí. Český Les v zimě to je ztělesnění klidu, celé dny nemusíte potkat ani živáčka. Balzám na duši. Trasa Postřekov – Díly – Škarmanka – Starý Herštejn – Modřínovec , nevynikala megakilometry , zato krásy krajiny hřebene Škarmanka, tajemné zákoutí zaniklých obcí a hlavně „genius loci“ zříceniny Starý Herštejn, toto bohatě vyvážili.