KRS 2007 Péče o zeleň, rizikové kácení | Skviřín 26, 348 02, Bor | IČO 761 79 826 | DIČ CZ770 70 32 443

Péče o památné stromy

Památné stromy vyžadují specifickou péči. Jsou to stromy chráněné státem a proto i zásahy na něm jsou více sledovány. A je v zájmu všech se o tyto jedince příkladně starat. Proto je třeba maximálně zúročit všechny zkušenosti jak v prořezu těchto většinou velmi starých jedinců, tak při volbě vhodných aplikací jako např. zastřešení dutin, nebo instalace bezpečnostních vazeb. Toto vše jsme schopni provádět.