KRS 2007 Péče o zeleň, rizikové kácení | Skviřín 26, 348 02, Bor | IČO 761 79 826 | DIČ CZ770 70 32 443

“Stromy jsou králové, my jim sloužíme, nikoliv poroučíme”

Zaujaly Vás naše služby? Kontaktujte násLípy- redukční řez - Brod nad Tichou

Kácení rozlomeného jasanu - Hostouň

Zdravotrní řez - Kladruby

Redukční řez javoru - obec Kořen

Zajištění rozštíplé lípy - Luhov

Zdravotní řez - Prostiboř

Realizace zahrady - Plzeň - Lhota

Kácení břízy - Stříbro

Kácení smrku - Svojšín

Revitalizace zeleně - Třemešné

Rizikové kácení

Zabýváme se kácením stromů v rizikovém prostředí, strom je po částech rozebírán od koruny směrem dolů. Stromy kácené v rizikovém prostředí, tedy tam kde se v blízkosti stromu či přímo pod ním nachází objekty či jiné stavby, komunikace, které nesmí být poškozeny během kácení stromu. Používá se tam, kde není z jakéhokoliv důvodu (prostor, zdravotní stav stromu apod.) možno kácet strom vcelku.

Více

Péče o zeleň

Památné stromy vyžadují specifickou péči. Jsou to stromy chráněné státem a proto i zásahy na něm jsou více sledovány. A je v zájmu všech se o tyto jedince příkladně starat. Proto je třeba maximálně zúročit všechny zkušenosti jak v prořezu těchto většinou velmi starých jedinců, tak při volbě vhodných aplikací jako např. zastřešení dutin, nebo instalace bezpečnostních vazeb. Toto vše jsme schopni provádět.

Více

KRS 2007 - rizikové kácení a péče o zeleň

Strom, ač si to mnozí neuvědomují, je největší žijící organismus na Zemi, dominanta, jež nemá obdoby. Toliko různých druhů tvoří nepřeberné množství tvarů a velikostí. Byl tu dávno před námi a některé exempláře pamatují doby, kdy lidé byli na počátku svého vědění. Právem si zasluhují úctu a péči. Vždyť řekněme si upřímně, bylo by možné představit si krásu Země beze stromu? Toho stromu, jež je součástí přírody, ať už vytváří lesní porosty, dlouhé aleje podél cest, nebo je výraznou solitérní dominantou krajiny.

Nechme stromy hluboko v lesích či horských údolích, ty ať si nerušeně žijí své životy. Pojďme se rozhlédnout okolo svých domovů, na zahradách, do našich obcí a měst, všude tam, kde je třeba soužití těchto krásných a dominantních tvorů s námi lidmi a dovolte nám, abychom o ně mohli pečovat či jim pomohli důstojně odejít.

Stromy přinášejí významný užitek pro naše domovy i obce. Avšak v případech, kdy ohrožují lidské životy, nebo majetek, se stávají nebezpečnými. Příkladnou péčí o stromy ochráníme svůj majetek a současně prodloužíme jejich život.


Spolupracujeme

Zaujalo nás

Keramikanos - Zdeněk Slávik a jeho ruční keramika
Památné stromy - Publikace a informace o památných stromech Více