KRS 2007 Péče o zeleň, rizikové kácení | Skviřín 26, 348 02, Bor | IČO 761 79 826 | DIČ CZ770 70 32 443

Kácení stromů

Postupné kácení pomocí lezecké techniky „od koruny“

Pokácení stromů v rizikovém prostředí, strom je po částech rozebírán od koruny směrem dolů. Stromy kácené v rizikovém prostředí, tedy tam kde se v blízkosti stromu či přímo pod ním nachází objekty či jiné stavby, komunikace, které nesmí být poškozeny během kácení stromu. Používá se tam kde není z jakéhokoliv důvodu (prostor, zdravotní stav stromu apod.) možno kácet strom vcelku.Po všech stránkách velmi náročná metoda kácení, kdy je strom postupně po částech „rozebírán“ od koruny dolů (dále jen špalkování). Kácení probíhá s ohledem na velikost a druh okolního prostoru dvěma způsoby: 1.jednoduché špalkování- odkácené části se nechávají volně spadnout do prostoru pod strom, nebo je jejich směr pádu částečně korigován použitím vhodného druhu řezu a navázáním na lano. 2.špalkování „do lana“ – odkácené části jsou navazovány na lano a následně pomocí soustavy kotvících prostředků, kladek, karabin, brzdy atd. kontrolovaně spouštěny do vymezeného prostoru.

Přesné směrové kácení „ze země“

Pokácení stromů tam kde je možné kácet vcelku, odvětvení,případné rozřezání dle požadavku zákazníka. Klasický způsob kácení, používaný běžně při těžbě dřeva (strom je kácen vcelku), avšak místní podmínky dovolují strom „položit“ jen do přesně vymezeného prostoru.tudíž jsou zde kladeny vysoké nároky na přesnost práce, s níž úzce souvisí zkušenosti, schopnost předvídat a obezřetnost pilaře.Tento způsob používáme tam, kde to podmínky s ohledem zejména na bezpečnost dovolují. Užívají se zde pomůcky jako klíny, kalač, lanové napínáky apod.